منوی محصولات

سرویس مشاوره

Counseling Services

ارایه مشاوره مربوط به بخش ماشین آلات و ادوات بخش حفاری پروژه های معدنی و ژئوتکنیکال و لرزه نگاری اکتشافی نفتی