منوی محصولات

سرویس حفاری

our driling Services

انجام پروژه های حفاری در بخش های معدنی و ژئوتکنیکال و لرزه نگاری اکتشافی نفتی به صورت پیمانکاری و همچنین مشارکت در پروژه ها